Plener malarski “Dolina Tyśmienicy 2019”

Plener

Zapraszamy na plener malarski Dolina Tyśmienicy 2019

Plener odbędzie się w dniach: 1-4 sierpnia 2019 r. na terenie gminy Czemierniki w miejscowości Bełcząc – obszar Natura 2000 Dolina Tyśmienicy. Organizatorami wydarzenia są Powiat Radzyński oraz Gmina Czemierniki.

Tematyka pleneru
1. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy Czemierniki: przyroda doliny Tyśmienicy, architektura, interakcje człowiek-środowisko.
2. Technika wykonywanych prac dowolna w obrębie rysunku, grafiki, malarstwa.

Więcej szczegółów w regulaminie pleneru.