Regulamin

Regulamin świadczenia usług “Formularz kontaktowy” i “Zaproponuj atrakcję turystyczną”

  1. Usługi “Formularz kontaktowy” oraz “Zaproponuj atrakcję turystyczną”, zwane dalej usługami, świadczy Urząd Gminy Czemierniki, zwany dalej Urzędem.
  2. Odbiorcami usług są mieszkańcy regionu i inne osoby korzystające z niniejszego serwisu WWW.
  3. Usługi służą zadawaniu pytań, zgłaszaniu uwag lub proponowaniu nowych atrakcji turystycznych na potrzeby funkcjonowania niniejszego serwisu WWW.
  4. Usługi są świadczone bezpłatnie.
  5. Usługi nie służą do urzędowej i formalnej komunikacji z Urzędem, w związku z czym Urząd nie ma obowiązku odpowiadania na zadane pytania, w szczególności gdy nadawca się nie zidentyfikował, korzysta z usług niezgodnie z ich przeznaczeniem lub używa określeń powszechnie uważanych za obraźliwe, nieprzyzwoite czy wulgarne.
  6. Zakres świadczonych usług może być zmienny w czasie.
  7. W ramach realizacji usług mogą być przetwarzane dane osobowe podane w formularzach.
  8. Korzystanie z usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji regulaminu i udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Korzystanie z usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.
  10. Urząd ma prawo do dowolnej zmiany regulaminu oraz do stałego lub czasowego zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia.