Zabytkowy Dworek w Bełczącu

 

W Bełczącu, wsi położonej w odległości 5 km na zachód od Czemiernik (gmina Czemierniki), zachowało się założenie dworsko-parkowe, w skład którego wchodzą: murowany dwór polski z drugiej połowy XIX w. oraz otaczający go park krajobrazowy.
Budynek dawnego dworu na terenie zespołu dworsko – parkowego, wpisany do  rejestru zabytków pod nr A/1285. Obiekt został wybudowany w 2 połowie XIX wieku. W skład założenia dworsko-parkowego wchodzą: murowany dwór polski z drugiej połowy XIX w. oraz otaczający go park krajobrazowy.

Wiadomo, że już na początku XVI w Mikołaj z Dąbrowicy Firlej prowadzący aktywną działalność gospodarczą w dobrach czemiernickich założył w Bełczącu folwark. Na przełomie XIX i XX w, z inicjatywy ówczesnych dzierżawców Rakowskich, został wybudowany przedmiotowy murowany budynek dworu. Po roku 1921 dobudowano do budynku przybudówkę z piwnicą. Teren założenia ogrodzony był szczelnym drewnianym parkanem.

W czasie II wojny światowej w dworku kwaterowały oddziały niemieckie. W czasie ofensywy w lipcu 1944 roku wojska radzieckie spaliły oborę i stodołę wchodząc e w skład folwarku. Po wyparciu Niemców przez Rosjan od sierpnia 1944 roku do końca 1945 roku obiekt pełnił funkcję siedziby wojskowej szkoły kierowców, której personel oraz uczniowie zdewastowali dwór oraz park.

Po ustąpieniu od radzieckich, nierozparcelowany ośrodek przekazano Gminnej Spółdzielni, która we dworze umieściła sklep i mleczarnię, funkcjonujące tam do około 1950 roku. Instytucje te pogłębiały dewastację założenia.

Około 1950 roku ośrodek dworski przejęła Szkoła Podstawowa, natomiast dawna część gospodarcza w dalszym ciągu pozostaje w użytkowaniu GS Czemierniki. W latach 50- tych GS przeprowadził rozbiórkę czworaków oraz pozostałych zabudowań gospodarczych. W parku i ogrodach po roku 1950 roku nastąpił znaczny ubytek drzewostanu i wskutek braku właściwej konserwacji zanikły dawne drogi spacerowe. Ogrodzono teren szkolny od wschodu i południa ogrodzeniem z siatki w ramach stalowych na słupkach stalowych.

Około 1968 roku przeprowadzono remont dworu. Na północ od dworu wzniesiono szereg budynków : obora, budynek gospodarczy, ustęp zewnętrzny, śmietnik, do których to podobnie jak do dworu doprowadzono betonowy chodnik. Ubytki drzewostanu zostały przez szkołę częściowo uzupełnione nowymi nasadzeniami drzew ozdobnych. Wiele starych drzew zostało zniszczonych w czasie dużej wichury w 1980 roku. Wg dostępnych źródeł od 1936 r. przez kilka lat we dworze z rodzicami mieszkała znana aktorka Anna Milewska, której ojciec zarządzał w owym czasie majątkiem Raczyńskich.

Obecnie budynek służy ludności lokalnej jako miejsce spotkań towarzyskich i wydarzeń kulturalnych.